* رضائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: * رضائی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
اترک 1389 - 1391