ابراهیم جلالی ورنامخواستی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم جلالی ورنامخواستی

محل سکونت: اصفهان - ورنامخواست

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
برنامه نویسی در حد ابتدایی
سرامیک کاری و انواع آن