حسين اجتهادي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسين اجتهادي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول IT شركت ساختماني خوديار 1384/8 - 1386/12
مسئول دفتر تهران شركت تيوب اسكوپ ايران 1387/1 - 1388/11
مسئول واحد فنی و قرارداد شركت انفورماتيك ايرانيان 1388/11 - 1393/9
واحد فروش گروه صنعتي گلرنگ آلپ 1394/4 - 1395/6
واحد فروش پهنای باند شركت انتقال داده ماهان 1395/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تكنولوژی نرم افزار برنامه نویسی
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد گرمسار 1384 - 1389