محمد اویسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد اویسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت لجستیک و کیفیت مژده وصل شیراز 1395/1 -
مدیر QA ، مدیر پروژه های سیستم مدیریت تولید رنو/نیسان و لجستیک صنایع تولیدی کروز 1383/12 - 1395/1
مدیر تولید وبازرگانی رسا قطعه 1381/12 - 1383/11
مدیر تولید وبازرگانی ماشین سازی جابر 1380/5 - 1381/11
مدیر عامل وموسس موسسه پویندگان 1378/5 - 1380/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.71
تهران مرکز 1371 - 1375