امیر فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر فراهانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 11.11
1386 - 1388