رضا سخراوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا سخراوی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی صنعتی و سازمانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.12
شهید چمران 1390 - 1392