سهیل مجیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل مجیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Primavera
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Microsoft Access
مدیریت
کار تیمی
روابط عمومی
HSE
امور و رفتار اداری
فروش و بازاریابی
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
کنترل پروژه
تبلیغات
مبانی ویندوز
خلاقیت و نوآوری در امور تجاری
سامان دهی - هماهنگی و برنامه ریزی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس عقد قرارداد فروش و پشتیبانی شرکت نت برگ 1393/6 - 1394/3
سرپرست داخلی نمایندگی مجاز ایساکو ( 4194169) 1394/5 - 1396/3
ابتدا فروشنده (سه سال ) و سپس سوپروایزر بازرگانی باران 1389/3 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه عالی ایوانکی 1390 - 1394