ادرینه هارطون ویچ یکیازاریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ادرینه هارطون ویچ یکیازاریان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم/ فوتوشاپیست سازمان ثبت احوال 1381/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کاردانی – معدل: 12.00
واحد تهران مرکز 1377 - 1380