بهاره دادرسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره دادرسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن