رضا چاش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا چاش

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی فرایند
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ماهشهر 1393 - 1395