علی حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی حیدری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 1383/12 - 1387/3
سرپرستد qhse شرکت صدرا امید چابهار 1387/4 - 1387/12
رئیس شیفت کارخانه فولاد جنوب 1387/12 - 1389/3
سرپرست تعمیرات منطقه ویژه صنعتی معدنی خلیج فارس 1388/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد جوشکاری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد 1392 - 1394