مهرزاد خیرالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرزاد خیرالهی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.12
آزاد 1372 - 1378