الهه خافی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه خافی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
ICDL

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول سایت، مترجم انتشارات پارسوا 1394/06 - 1395/05
ادمین آباداروطب 1395/06 - 1397/01

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 16.45
دانشگاه الزهرا 1386 - 1390
ادبیات انگلیسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.60
دانشگاه خوارزمی 1391 - 1394