زینب اقبالیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب اقبالیان

محل سکونت: کرمانشاه - سنقر کلیایی

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارئان وکارشناس جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی 1389/5 - 1390/5