احمد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد محمدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس داخلی گروه صنعتی زر ماکارون 1393/2 -
حسابرس موسسه حسابرسی شهود امین 1390/7 - 1393/2
کارمن خزانه فروشگاه هایپر استار 1388/5 - 1388/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابرسی حسابرسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد تهران 1393 - 1395
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.13
ازاد کرج 1383 - 1388