سروش شجری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سروش شجری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 13.52
قزوین 1388 - 1392
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
کرج 1393 - 1395