مهدی صفاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی صفاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت تولیدی انارون 1379/1 - 1384/6
حسابرس موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 1384/7 - 1385/6
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی متین خردمند 1385/6 - 1388/4
مدیر مالی انجمن علمی روانپزشکان ایران 1387/3 -
رییس حسابرسی داخلی شرکت پخش یک و یک 1388/4 - 1391/4
مدیر مالی هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس تهران 1390/4 - 1391/3
مدیر مالی هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس تهران 1391/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 13.50
چالوس 1380 - 1384