سیده نجمه مشعشعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده نجمه مشعشعی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول امور اداری سامک سازان مهاد 1391/6 - 1393/12
مسئول امور اداری سیاحان سپهر اسیا 1389/6 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت گمرک
– کارشناسی – معدل: 16.70
دانشکده امور اقتصادی 1384 - 1389