مجید گردبچه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید گردبچه

محل سکونت: تهران - تهران