مجید لک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید لک

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مكانیك سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.58
ازاد مجلسي 1388 - 1392