حسین زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین زمانی

محل سکونت: یزد - طبس

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم سیاسی علوم سیاسی
– کارشناسی – معدل: 16.60
فردوسي 1385 - 1389
جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.60
تربيت مدرس 1389 - 1391