سکينه ميارکياني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سکينه ميارکياني

محل سکونت: مازندران - چالوس

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کار آموز شرکت مخابرات چالوس 1382/3 - 1382/7
کارآموز شهرداری چالوس 1384/5 - 1385/1
مسئول ثبت نام و خرید و فروش سیم کارت امورمشترکين تلفن همراه 1385/3 - 1386/1
مسئول فروش سخت افزار و نرم افزار فروشگاه بیگ بايت 1386/2 - 1386/12
مدیر مالی شرکت کشت و صنعت رويينه کندوان 1387/1 - 1394/6