شیرین تیموری اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین تیموری اصل

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن