مجید رحمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید رحمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت گریفون سازنده دستگاه های جوش پلی اتیلن 1384/9 - 1387/10
بخش کنترل کیفیت شرکت اگزوزخودرو خراسان 1387/3 - 1387/6
بخش نظارت شرکت آلیاژ گستر قشم 1390/8 - 1391/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی استخراجی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.54
فردوسی مشهد 1391 - 1394
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.23
دانشگاه ازاد نیشابور 1383 - 1387