سیدمسعود قاضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمسعود قاضوی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرشیفت فولاد افرنگ 1392/6 - 1393/4
کارشناس محاسبات آروین طرح 1391/1 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی استخراجی
– کارشناسی – معدل: 15.27
نجف آباد 1384 - 1388