مریم عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم عباسی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استادیار دانشگاه سما تدریس 1391/12 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.81
قائمشهر 1388 - 1390
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 14.02
علوم پایه دامغان 1384 - 1388