مجید اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید اسفندیاری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست برنامه ریزی وانبار مادیران 1391/8 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.00
بارجین 1387 - 1391