شهناز باقرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهناز باقرپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت امرسان 1393/5 -
کارشناس اتوماسیون تغذیه دانشگاه پیام نور تهران جنوب 1386/7 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.00
پیام نور تهران شرق 1385 - 1391
فیتوشیمی فیتوشیمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
یام نور تهران شرق 1391 - 1393