سیدمحسن سبیلیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمحسن سبیلیان

محل سکونت: خراسان رضوی - کاشمر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی رفتار حرکتی
– کارشناسی – معدل: 15.00
سمنان 1390 - 1394