علی تحریری زنگنه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی تحریری زنگنه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت سازه گستر سایپا 1386/2 - 1386/6
کارشناس مالی شرکت محورکاران کوشا 1387/6 - 1390/1
کارشناس مالی شرکت پویا صنعت گلپایگان 1387/6 - 1390/1
کارشناس مالی شرکت محورسازان گروه کوشا 1387/6 - 1390/1
مسئول مالی شرکت خم پیچ گل 1389/5 - 1390/1
کارشناس مسئول حسابداری شرکت مگاموتور سایپا 1390/1 - 1394/7
سرپرست مالی شرکت سریر کاویان فجر 1390/9 - 1391/5
رئیس حسابداری راهبران هدف آرمان 1394/8 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری
– دیپلم – معدل: 13.61
1385 - 1386
حسابداری حسابداری علمی کاربردی
– کاردانی – معدل: 14.86
آزاد واحد تهارن غرب 1386 - 1390