فواد حامدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فواد حامدی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
گرافیست چاپ سایه سقز 1382/12 - 1383/12
مشاور و گرافیست کانون نویسا سقز 1383/12 - 1384/12
گرافیست ارشد کانون ترنج سنندج 1384/12 - 1386/12
مشاور و گرافیست گانون تبلیغاتی آفرینه گراف 1387/3 - 1388/12
گرافیست شرکت تبلیغاتی کویست کوین عراق 1388/12 - 1390/12
گرافیست کانون هفت گوی بلورین تهران 1390/12 - 1391/12
مشاور و گرافیست ارشد کانون تبلیغاتی دنیا سنندج 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنرهای تجسمی گرافیک
– کاردانی – معدل: 0.00
صنایع دستی 1393 - 1393