فاطمه حسن زاده سینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه حسن زاده سینی

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 16.00
1391 - 1392