فاطمه عادلی کودهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه عادلی کودهی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل کیفی شهاب شیشه 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.56
الزهرا 1390 - 1392
مهندسی صنایع تجزیه و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 15.74
پیام نور 1385 - 1389