سجاد سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد سلطانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
سمنان 1391 - 1394