فاطمه عباسی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه عباسی نسب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فرایند مایع سازی گاز طبیعی 1386/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی -
– کارشناسی – معدل: 13.94
واحد تحقیقات 1371 - 1375