احسان عمارلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان عمارلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 0.00
صنعت نفت 1389 - 1393