حمیده ;ریمی تنورلوئی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده ;ریمی تنورلوئی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید شرکت ورا سیستم 1392/6 -
برنامه نویس شرکت کیان نور رایانه 1391/5 - 1392/6
برنامه نویس شرکت سافت سیستم 1388/10 - 1390/6
مربی کامپیوتر آموزشگاه های آزاد 1384/9 - 1390/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.54
دانشگاه آزاد کرج 1392 - 1394
کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.67
جهاد دانشگاهی تهران 3 1388 - 1390