حمیدرضا حبی مبرهن

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا حبی مبرهن

محل سکونت: گیلان - رشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت فولاد لوشان 1388/5 - 1390/11
رئیس حسابداری شرکت داروسازی سبحان انکولوژی 1391/1 -
کارمند سازمان حسابرسی 1387/12 - 1388/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.00
رودبار 1383 - 1387