حمیدرضا غضنفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا غضنفری

محل سکونت: البرز - کرج