حسین رنجبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین رنجبر

محل سکونت: مازندران - آملسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس برق فنی و حرفه ای فارابی 1391/6 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری برق االکترونیک صنعتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
فذا آمل 1392 - 1394