نسيم زينلى پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسيم زينلى پور

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری حمل و نقل اپادانا ترابر 1390/6 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 12.76
پیام نور 1387 - 1393