فرناز چراغعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز چراغعلی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خانه ی فرهنگ و هنر سرای محله شریف 1392/5 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.11
اشهرقدس 1389 - 1393