حامد امامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد امامی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی آرمان پنجره اسپادانا 1392/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی باغبانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.99
سراسری شهرکرد 1388 - 1390
مهندسی کشاورزی باغبانی
– کارشناسی – معدل: 14.98
سراسری تبریز 1384 - 1388