مریم هادی طالع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم هادی طالع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دروس فیزیک آموزشگاه سینا 1390/2 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک ماده چگال
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.59
الزهرا 1392 - 1394
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 16.00
بوعلی سینا 1387 - 1391