علی اتشگار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اتشگار

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد