محسن میرعلی نژاد اذر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن میرعلی نژاد اذر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان سیستم اداره کل راه و شهرسازی رایان سرویس 1392/2 - 1393/1
پشتیبان سیستم بیش اگاهان اکسون 1393/1 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 13.84
دانشگاه آزاد 1388 - 1392