عباس باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس باقری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابرس موسسه حسابرسی قواعد 1393/1 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 13.77
آزاد قزوین(باراجین) 1389 - 1393