فریدون اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریدون اسدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.05
ایمان و اندیشه 1392 - 1394