فاطمه درویش متولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه درویش متولی

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز اداره کل منابع طبیعی استان مازندران 1392/3 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوب و کاغذ صنایع خمیروکاغذ
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1388 - 1393
مهندسی منابع طبیعی صنایع خمیروکاغذ
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تربیت مدرس 1394 - 1396