محمد تقی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد تقی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد